VIKTIGT!

Du kallas härmed till ARBETSMÖTE vid fiskesjöarna
Söndagen den 27 0ktober kl.9.00
Styrelsen
17 okt 2019