Styrelsesammanträde i Trollavik

Var inbjuden till HSK-s styrelsesammanträde inför årsmöte. Kvällen började kallt, trots eldning hela dagen, men slutade i normalvärme och trevnad. Resultaten av besluten får klubbmedlemmarna ta ställning till på årsmötet den 31 januari./ Arne

12 jan 2018