Mink fångad vid vägningsboden

Uppmärksamhet hos medlemmar har i dag resulterat i, att en mink fångats vid vägningsboden intill Fårasjön.

Meddela gärna fiskmästarna om du ser ytterligare minkspår.

24 jan 2018