Meddelanden om Fisketillsyn

Fr o m den 1 juli kommer Christer Landberg och undertecknad att sluta som fisketillsyningsmän.

Vi börjar bli till åren och känner inte för att genomgå en ny tilläggsutbildning för att kunna fortsätta som tillsyningsmän. Vi hoppas och tror att några yngre kan ta vid för fortsatt god tillsyn.

Arne Forsgren

19 jun 2019