Issituationen i dag!

Nu börjar isarna bli acceptabla. Enligt SMHI skall kylan minska något, men det kommer att vara minusgrader på nätterna ända fram till och med nästa fredag.

Dubbelisen finns inte längre

Utanför vindskyddsbryggan i Fårasjön mättes 9,5 cm i två borrhål.

Vid Stugbryggan var isen c:a 11 cm.

Utanför Sänkesjöns vindskyddsbrygga var den 10 cm.

med varierande snötäcke på isen kan man räkna med att istjockleken varierar. 
Speciellt gäller detta vid bäckinlopp och utloppen ur sjöarna. Ju tjockare snötäcke - ju tunnare is.

Fiska inte ensam. Ha isdubbarna runt halsen och borra dig försiktigt fram.

7 feb 2018