Isarna på sjöarna!

Inga märkvärdiga isar i dag. Fårasjön vid vindskyddsbryggan hade bitvis dubbelis och mättes till totalt 10 cm, varav 7 cm var kärnis och resten 1 cm vatten och 2 cm snöis.

Vid Stugbryggan var isen c:a 9 cm med kärnis och snöis hopfrusen.

Utanför Sänkesjöns vindskyddsbrygga var förhållandena likartade.

Då det ligger varierande snötäcke på isen kan man räkna med att istjockleken varierar betydligt. 
Speciellt gäller detta vid bäckinlopp och utloppen ur sjöarna. Ju tjockare snötäcke - ju tunnare is.

VARNING! Fiska inte ensam. Ha isdubbarna runt halsen och borra dig försiktigt fram.

19 jan 2018