Höstmötet den 19 september!

Sjutton medlemmar mötte upp när klubben hade HÖSTMÖTE uppe i Trollavik. En del information gavs om vad som behöver göras och vad som borde ha gjorts under året. 

Bl a så kan vi p gr a det höga vattenståndet inte göra något åt utloppsmunken, som är i behov av en rejäl upprustning. Något som vi får ta tag i under 2018.

Biotopförbättringarna i lekbäckarna (urgrävning av hålorna i Porrbäcken och iordningställande av fler lekbäddar) kan inte utföras då vattenståndet är för högt. Befintliga lekbäddar är dock åtgärdade och kan ta emot årets öringlek.

Mötet uttryckte sitt gillande över klubbens hemsida och den information som förmedlades där.

Ulf Andersson meddelade att han utfört tätning av vattenläckan på skorsten samt försegling av skorstenens yta. Mötet konstaterade att åtgärderna synbarligen har gett bra resultat. Inga fuktfläckar på innertaket trots ihållande regnperioder.

En fråga om karplöss på öring och regnbåge belystes. Vi kan inte göra något åt förekomsten, som eskalerar när vattentemperaturen stiger markant i kombination med avsaknad av nederbörd och sjunkande syrehalt. Något som inträffat för andra sommaren i rad. Karplöss förekommer i nästan alla sjöar i vårt område och kommer inte att försvinna.

Uffe hade fixat smörgåsar och kaffe som avnjöts under rundsnack och gemyt. Bra uppslutning med en tredjedel av klubbmedlemmarna närvarande.

19 sep 2017