Granen på plats - Isarna dåliga!

Fick god hjälp av Gunilla och Jan Sjöberg att klä granen i Trollavik igår.
Janne och jag konstaterade att det för närvarande inte är bäriga isar. Delvis öppet vatten här och där.

6 dec 2018