Fångstrapportering - Lite anvisningar:

För att underlätta för den, som skall föra in  fångstrapporterna i vår löpande sammanställning, ber vi dig att följa nedanstående anvisningar:

*   Glöm inte att notera namn, datum och sjö!

*   All returnerad fisk skall rapporteras! När du returnerar fisk, behandla den varsamt
     (blödande fisk skall inte återutsättas) skriv in fiskens längd i rapporten.
     
*   Försök att konstatera om den fisk du tar upp och sedan rensar, har ätit annan fisk!

*   Var uppmärksam på skador och avvikelser på fisken och notera detta

28 sep 2017